ବ୍ୟାନର 01
ସିଧାସଳଖ ରଙ୍ଗ |
ଏସିଡ୍ ରଙ୍ଗ |

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ

 • ଡିଷ୍ଟଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳ ଭାବରେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କଡ଼ା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମାନିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା |

  କମ୍ପାନୀ

  ଡିଷ୍ଟଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳ ଭାବରେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କଡ଼ା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମାନିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା |

 • ଡେନିମ୍ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ସଲଫର୍ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

  ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

  ଡେନିମ୍ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ସଲଫର୍ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

 • ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆମେ ସଫଳତାର ସହ ଅନେକ ଦେଶରେ ଦୃ strong ସହଭାଗୀତା ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ |

  ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

  ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆମେ ସଫଳତାର ସହ ଅନେକ ଦେଶରେ ଦୃ strong ସହଭାଗୀତା ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ |

ଆମ ବିଷୟରେ
ଗନ୍ଧକ କଳା କାରଖାନା |

TIANJIN SUNRISE IMPORT & EXPORT CO।, LTDଡେନିମ୍ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସଲଫର୍ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |କାଗଜ ପାଇଁ ତରଳ ରଙ୍ଗ |କାଗଜ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମ Basic ଳିକ ରଙ୍ଗ |ଚମଡା ପାଇଁ ଏସିଡ୍ ରଙ୍ଗ |ଡିଷ୍ଟଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳ ଭାବରେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କଡ଼ା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ମାନିବାବେଳେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |